Search

Web Designing

Let people buy your products when you are sleeping   

action likhne ka matlab screenplay likhna hai? action mei likha hai ek aurat nadi ki taraf ja rahi hai aur fir nadi mei kud kar jaan de deti hai.. isko likhne ko aap aise bhi likh sakte hai ek aurat nadi mei kudkar jaan de deti hai ... action do tarah ke hai ek jo bahar Action vs Screenplay action mei jo likha hai kya wo screenplay hai, kya aapko lagta hai action likhne ka matlab screenplay likhna hai? action mei likha hai ek aurat nadi ki taraf ja rahi hai aur fir nadi mei kud kar jaan de deti hai.. isko likhne ko aap aise bhi likh sakte hai ek aurat nadi mei kudkar jaan de deti hai ... 

action do tarah ke hai ek jo bahar Action vs Screenplay action mei jo likha hai kya wo screenplay hai, kya aapko lagta hai action likhne ka matlab screenplay likhna hai? action mei likha hai ek aurat nadi ki taraf ja rahi hai aur fir nadi mei kud kar jaan de deti hai.. isko likhne ko aap aise bhi likh sakte hai ek aurat nadi mei kudkar jaan de deti hai ... action do tarah ke hai ek jo bahar